29/11/2020, 8:29AM
Có thể vì sáng nay trời mưa, có thể vì hôm nay nhiều gió, có thể vì mây kia đã che mất mặt trời, hay vì tôi còn sống, còn thở, nên tôi còn nhớ em.
Hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời