Như mọi người đã biết, thời gian vừa rồi mình đã nhờ mọi người thực hiện một khảo sát nhanh để đánh giá tác động về đợt Tổng kiểm tra xe cơ giới lên thay đổi doanh thu các doanh nghiệp bảo hiểm trong ngành. Nhằm cảm ơn mọi người đã tham gia khảo sát, mình xin phép được chia sẻ đến mọi người kết quả báo cáo.
Do báo cáo được thực hiện trong thời gian ngắn, mẫu khảo sát tương đối nhỏ. Do đó kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.