PHẦN 1: Định nghĩa/mô tả
I. Định nghĩa
- Đây là một kỹ năng/phương pháp giúp ta có thể giải quyết được 80% các vấn đề trong công việc và cuộc sống.
- Kỹ năng này giúp ta cấu trúc hóa một vấn đề. Vấn đề sau khi cấu trúc hóa thường có dạng cây/dạng bảng.
- Với dạng cây, các nút lá sẽ là giải pháp, các nút cành sẽ là vấn đề.
- Với dạng bảng, các ô sẽ là các giải pháp, hoặc các vấn đề nhỏ.
- Phương pháp cấu trúc hóa vấn đề thường xuất phát theo tư duy top-down (từ trên xuống) thay vì bottom-up (từ dưới lên)
II. Các ứng dụng của việc cấu trúc hóa vấn đề
- Giúp giải quyết vấn đề, không xa đà tranh cãi.
- Giúp có một cái nhìn tổng thể, không thiếu sót về một vấn đề cụ thể nào cả
- Giúp tăng cường giao tiếp, truyền thông nhanh chóng và hiệu quả (cho hàng trăm, nghìn người)
- Giúp quản lý mô hình hoạt động với số lượng từ 10 – chục nghìn người
III. Một số loại mô hình cấu trúc hóa vấn đề, tư duy và ứng dụng
- Cấu trúc hóa khái niệm: giúp ta tăng hiệu quả giao tiếp, truyền thông
- Mô hình giải pháp: cho ta một có cách nhìn tổng thể về 1 bài toán cần giải quyết. Biết giải quyết nó
- Action Plan: cho ta một cách nhìn tổng thể để theo dõi và giám sát dự án.
- Mô hình đạc dữ liệu: cho ta một cách nhìn tổng thể số liệu đo đạc (trong dự án, ngoài dự án; trước triển khai, sau triển khai,...)
- Mô hình theo dõi công việc: cho ta có cách nhìn tổng thể khi phải xử lý nhiều việc, dự án một lúc
IV. Một số kỹ năng
- Thinking Model: io, 4wh+1h, 5m, mô hình khái niệm
- Quản vấn đề: 2C, 5D
- Logo hóa: 3-4,6-8, nguyên âm/phụ âm, vô nghĩa
V. Phân loại trình độ
- Chiều 1: Độ sâu được bao nhiêu (trong mô hình có mô hình)
- Chiều 2: Các loại mô hình làm việc được
- Chiều 3: Đọc/Điền/Vẽ/Quản/Truyền thông
VI. Các bước vẽ mô hình giải quyết vấn đề:
1. Viết vấn đề
2. Liệt kê các câu hỏi
3. Trả lời câu hỏi, ra chiều (Đưa vào mô hình khái niệm)
4. Đánh ưu tiên chiều
5. Vẽ bảng
6. Điền ô
7. Đối chiếu bảng vẽ và vấn đề
--
Bài viết tham khảo từ thầy mình. Thầy mình không viết tiếp nữa nhưng các kiến thức này mình nghĩ đều rất có ích và mình cũng đều nắm được các model trên. Trong các bài viết sau mình sẽ đi sâu hơn và diễn giải từng model giải quyết vấn đề
Xem thêm các bài viết khác về phát triển kỹ năng và sự nghiệp của mình tại: hocgilamgi.com
Kết nối thêm với mình tại: https://www.facebook.com/hungluuvn