Mình đã mò ra cách cài KOreader cho KOBO trên máy MACBOOK rồi các bạn ơi. Mình đã phải coi clip YouTube kênh nước ngoài để có thể làm được
link tham khảo ở đây :
Và sau đây là hướng dẫn bằng tiếng việt của mình

Bước 1: Ấn vào link sau và tải 2 thứ cần thiết : 1 file Kobo và 1 files chạy MacBook

Note: Hãy tải bằng trình duyệt khác safari nhé để giữ được files .zip. Ví dụ mình tải bằng cốc cốc. Vì safari sẽ mặc định giải nén ngay khi bạn ấn nút tải nên hãy dùng trình duyệt khác! QUAN TRỌNG ĐÓ!
1. Ở bài viết đầu tiên hãy chú ý đoạn cuối và ấn vào tải files đầu tiên của KOREADER: OCP-KOReader-v2023.06.1.zip
One-Click Kobo Packages: KOReader|OCP-KOReader-v2023.06.1.zip|2023-Jul-09 08:18:35| 43.8M  |93220f6902068b7201676343b3366f5f  |KOReaderPlato|OCP-Plato-0.9.38.zip|2023-Jul-09 16:27:06| 20.3M  |25cf456ec170eed4c61c71a944d303e7  |PlatoKOReader AND Plato|OCP-Plato-0.9.38_KOReader-v2023.06.1.zip|2023-Jul-21 20:18:56|63.4M  | f63053bfa327208c1cb5d4264529bea0  |KFMonKFMon (use this after a FW update)  |OCP-KFMon-1.4.6-24-gc80cc2c.zip|2023-Jul-21 20:18:56| 796.0K  | 4e33f3404e5b359320d38dc5d4afd780  |KFMon
2. Kéo xuống comment thứ 2 và tải ở mục MACBOOK: ấn vào chỗ có chữ: macOS install script archive
macOS:Check the previous message, and download the ZIP package that you're interested in, remembering the macOS/Safari quirks I mentioned above.Download the macOS install script archive, and unzip itin the same folder.Run the install.command script (Right Click > Open > Then click Open in the GateKeeper popup).That should look like this:

BƯỚC 2: Cắm cable kết nối vào máy tính chọn connect

BƯỚC 3: Hãy để 2 file của bạn vừa tải vào 1 thư mục bất kì trên máy MacBook nhé. Ví dụ mình để 2 file vừa tải vào 1 thư mục KOBO do mình tạo

Bước 4: Bắt đầu thao tác với 2 files bạn có nào
1. Ấn đúp vào file kfm_mac_install máy tính sẽ giải nén file ra thành file install.command
ấn 2 ngón tay vào install.command sau đó chọn
open -> -> yes -> yes
Sau đó bạn sẽ thấy máy tính chạy lệnh
khi lệnh hỏi thì bạn nhập số : 0
sau đó ấn Enter đợi cho máy tính của bạn sẽ tự setup mọi thứ vào máy KOBO của bạn
Note: Không cần chép bất kì file gì vào máy kobo nhé, cứ thao tác trên file vừa tải trên máy tính là máy sẽ cài cho bạn thôi.

Bước 5: Chọn tháo KOBO ra khỏi máy tính

Bước 6: đợi kobo khởi động lại và done!

Chờ mình mày mò thêm và chỉ các bạn tips dùng KOreader nha!!! Thanks