3 năm tại Shopee:
- 2 năm nỗ lực lên Senior Associate và có cơ hội sang Sing
- 1 năm cho bản thân cơ hội thứ 2 để tiếp tục nỗ lực lên Senior Associate
Năm thứ 4 nếu không được thì sẽ đi theo back-up plan, xây dựng thứ của riêng mình để thực hiện con đường tới Sing.
Bài học là đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ và đặt quá nhiều hy vọng lên một thứ duy nhất :)
Nỗ lực đi làm thuê để khẳng định mình và đánh bóng bản thân nhưng cũng đừng quên làm việc cho chính mình.