Tay nàng, xin chìa cho tôi,
dù tôi chẳng biết đường đời về đâu.
Trèo non cao, lội sông sâu,
dìu nhau qua những vui - sầu nhân gian.

Mắt nàng, mở cửa thiên đàng,
dẫu tôi chẳng rõ dọc ngang chín tầng.
Giang sơn một cõi bâng khuâng,
cùng nhau xem cuộc xoay vần đổi thay.

Mộng nàng, xin đưa tôi vay,
ngàn trùng bát ngát, mộng bay nơi nào?
Sánh vai tìm giữa trăng sao,
đưa nhau bắt lại chiêm bao ngọt ngào.

Lòng nàng, xin để phụng trao, 
chân tình một tấm, đời nào dối gian.
Vong Xuyên một dải mênh mang,
Nại Hà cầu ấy đợi nàng ngàn thu.