Cuộc sống của mọi người hằng ngày chắc hẳn phải đề cập rất nhiều đến những con số. Chẳng hạn như về vi mô thu nhập 1 tháng của bạn bao nhiêu, bạn phải chi tiêu bao nhiêu, chiếc xe BWM đó giá bao nhiêu, phải đầu tư bao nhiêu để sinh được lợi nhuận tối đa, về vĩ mô GDP 1 nước là bao nhiêu, tỉ lệ thất nghiệp của 1 nước là bao nhiêu, etc. Hầu hết mọi thứ đều có thể tính toán được và nằm trong 1 giới hạn nhất định nào đó.
Con người sinh ra làm việc và để cống hiến, họ cống hiến chân thành bao nhiêu thì tiền lương của họ cao tương xứng, đó chỉ là 1 phần giá trị của họ. Ở Việt Nam họ thường so sánh người này với người khác qua con số của thu nhập, con số của giá trị chiếc xe, con số giá trị của ngôi nhà,etc. Họ quan tâm bề nổi của những con số hơn là sự đóng góp một cách chân thành nhất cho xã hội của một người.

Ăn trộm cướp vài trăm, vài triệu thì giá trị của họ là vài trăm, vài triệu. Vì lợi nhuận vài chục triệu, vài trăm triệu làm ăn gian dối, sai trái với đạo đức thì giá trị là vài chục, vài trăm triệu. Vì lòng tham mà nhận đút lót vài tỉ thì giá trị cũng chỉ vài tỉ.
Mọi thứ có thể hữu hạn nhưng chắc hẳn giá trị con người là vô hạn.
Giang Tran