Em vẫn ngồi đó, giữa những chênh vênh
Giữa chờ đợi và thinh lặng
Giữa mặn đắng cuộc đời
Em vẫn ngồi đó.

Còn lại em đó
Ngẩn ngơ giữa những bon chen dối lừa
Đơn độc giữa nhiều người
Em vẫn cười
Và ngồi đó.

Em vẫn ngồi đó
Giữa dòng người rất vội
Trái tim bồi hồi
Có một người
cũng đã
lướt qua em

Còn lại gì để em đem
Ngòai cô đơn và đổ nát
Ngòai những kỷ niệm ngày đêm
Giày vò, giẫm nát
Trái tim em.

Em vẫn cười
Để ai xem?
Phấn son đã nhạt màu
Chỉ còn màu nước mắt

Khi bình minh đã tắt
Em vẫn ngồi
Giữa những ngổn ngang

Trong cuộc đời
nhiều trái ngang
Em vẫn ngồi đó...
TN, 31052020