Phố nhỏ chờ đông lá rụng đầy
Mang hồn  gửi tận phía trời tây
Nghe chiều nắng  rơi vàng triền núi
Đợi gió lang thang cùng nàng mây
Những muốn tuyết rơi khung ngỏ vắng
Từng mong kỷ niệm kết thêm dày
Yêu thương mãi giữ hồng đêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi đến mỗi ngày