Đêm nay Bố lại không về
Những đêm Mẹ thức tái tê một đời
Nuôi con bằng tiếng à ơi
Nuôi chồng Mẹ hát ơ hời chứa chan
Thâu canh
lặng lẽ
bẽ bàng,
Giấc ngủ chưa đến nỗi lo đã về
Ai sinh ra những si mê?
Ai làm đau đớn ê chề
Mẹ tôi?
Kiếp này dài ngắn thế thôi
Nửa đời Mẹ đã xa xôi ngóng chờ
Đêm nay cửa mở bơ vơ
Giấc mơ hạnh phúc
bao giờ
về đây?