( Thơ ) Những quyển sách

những quyển sách cần hàng ngàn giờ ghi chỉ mất vài giờ đọc, cũng như những khoảng cách cần hàng ngàn giờ đi chỉ mất vài giờ về
32
1568 lượt xem
32
1
1 bình luận