I. Docker compose là gì ?

Docker compose là công cụ dùng để định nghĩa và run multi-container cho Docker application. Với compose bạn sử dụng file YAML để config các services cho application của bạn. Sau đó dùng command để create và run từ những config đó.
Sử dụng cũng khá đơn giản chỉ với ba bước:
Khai báo app’s environment trong Dockerfile.Khai báo các services cần thiết để chạy application trong file docker-compose.yml.Run docker-compose up để start và run app.

II. Đặc điểm

Image for post

Image for post

Không giống như Dockerfile (build các image). Docker compose dùng để build và run các container. Các thao tác của docker-compose tương tự như lệnh: docker run
Docker compose cho phép tạo nhiều service(container) giống nhau bằng lệnh :
$ docker-compose scale =
III. Demo
Thiết lập web :
npm
npm init react-app
hoặc yarn
yarn create react-app
trong demo là webreactjs
Thay đổi file App.js
Phần server :
Config trong Dockerfile. Nếu bạn chưa biết về các lệnh để config Dockerfile. Đừng lo lắng hãy xem lại phần 1: tại đây
Tiến hành build Dockerfile
Image for post

Image for post

Config services cần start và run trong file docker-compose.yml
version: chỉ ra phiên bản docker-compose đã sử dụng.services: thiết lập các services(containers) muốn cài đặt và chạy.image: chỉ ra image được sử dụng trong lúc tạo ra container.build: dùng để tạo container.ports: thiết lập ports chạy tại máy host và trong container.restart: tự động khởi chạy khi container bị tắt.
Ngoài ra còn có một số lệnh config khác:
environment: thiết lập biến môi trường ( thường sử dụng trong lúc config các thông số của db).depends_on: chỉ ra sự phụ thuộc. Tức là services nào phải được cài đặt và chạy trước thì service được config tại đó mới được chạy.volumes: dùng để mount hai thư mục trên host và container với nhau.
Run command như bên dưới:
$ docker-compose up
Sau khi run xong chúng ta thấy docker-compose đã start và run hai service mà chúng ta đã config trong file docker-compose.yml ở trên
Image for post

Image for post

Giờ là lúc chúng ta chiêm ngưỡng thành quả thôi nào :D
Web: Được run tại : http://localhost:3000Server: Được run tại: http://localhost:8080
Image for post

Image for post

Image for post

Image for post

Image for post

Image for post

Image for post

Image for post

Mẹo nhỏ : Dành cho bạn nào dùng Visual Studio Code giống mình đó là bạn có thể tạo nhanh các config cho Dockerfile và docker-compose.yml chỉ bằng một vài thao tác nhỏ. Trên Visual Studio Code bạn cài thêm extendsion Docker
Image for post

Image for post

Sau khi cài xong nhấn F1 => gõ docker: add => chọn temp có sẵn + config port lúc này Visual Studio Code sẽ tự động generate các fileDockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.debug.yml, và.dockerignore cho bạn.
Ngoài ra nó còn suggest lệnh cho chúng ta cũng như là cảnh báo trong lúc chúng ta tự config các file của docker rất tiện.