Nếu không quan tâm tới cái tên, tôn giáo giới tính bla bla thì bạn là ai? Người ta nói rất nhiều, viết rất nhiều về việc đi tìm cái tôi của mình, khi biết được cái tôi của mình giống như con người sẽ lên được cảnh giới mới vậy, nhưng mình vẫn thấy nó thiệt mông lung. Vậy có ai ở đây đã biết được cái tôi của mình là gì có thể chia sẻ một chút không :D  coi như giúp người khác hiểu thêm một chút để dễ tìm ra cảnh giới mới hơn XD 

Còn cái tôi của toi chắc là " tôi đang đi tìm tôi" xD