さよなら。

Con sóc hát thì thào trong hương nắng
Rằng cơn bão rồi đây sẽ nhạt dần
Rằng hơi ấm dâng làn môi em thắm
Quên anh thôi bước tiếp đường trần

Con sóc nói rằng anh đang bước tới
Bước tới trong anh tiếng thở thật gần
Thở nhịp nhàng nhịp nhàng ngây ngất
Cuối cùng đây vũ khúc tử thần

Và em nhé muôn vàn yêu dấu
Tan theo anh, theo giấc mơ đầu
Tan nhanh đi xa khuất ngàn sâu
Lời anh hứa anh nào giữ đâu

Con sóc nói rằng em không khóc nhé
Lời mẹ ru ngàn dặm gần kề
Một sớm mai chân mây vẫy anh về
Con sóc nói em không buồn chi nhé.
.
xin đừng quên anh.