Comic Funfacts

1. Phi-de (Freeza) trong Dragon Ball đã từng xuất hiện trong Xmen: No more Humans dưới dạng 1 mutant chạy trốn 


2. Batman thú nhận từng tè dầm.


3. Trong lần đầu xuất hiện, Loki không thể dùng pháp thuật của mình khi bị ướt. :)))4. Siêu nhân đầu tiên biết bay không phải là Superman hay là Captain Marvel mà là 1 người cá - Namor the Submariner 


5. Venom trong bản nháp là một sinh vật nữ. Tuy nhiên ý tưởng này đã được thay đổi vì có ý kiến cho rằng sinh vật nữ không thể làm một mối nguy với Spider-man.

31
3835 lượt xem
31
9
9 bình luận