Có những ngày ta không muốn viết. Dù cho đã viết không ít.
Có những ngày ta không muốn đi đâu. Dù cho chỉ thích lông bông ngoài đường.
Có những ngày ta không muốn gặp ai. Inbox vẫn tràn ngập tin nhắn.  
Có những ngày ta không muốn ngủ. Nằm trên gối vẫn  là việc duy nhất có thể làm.
Có những ngày ta không muốn ăn. Miệng vẫn nhai nhóp nhép.
Có những ngày ta không muốn làm. Đổi thay là việc cần thiết.
Có những ngày ta chỉ ước không còn sống trên đời. Mọi điều vẫn chỉ là bí ẩn. 
Dù ta có làm gì, cuộc sống vẫn tiếp diễn.