Hà Nội
Những ngày mưa
Mái nhà ẩm dột
Uớt
Sách vở
Ướt cả cõi lòng
.
Hà Nội
Ráo mưa
Lòng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ
Gió thổi
Tan tành
Chẳng còn mảnh kí ức nào về anh
 .
Trời bỗng xanh
Que kem chanh mát lạnh
Lại ngon lành 
Như chưa đành thổi ấm lòng nhau
.
.
Hết