...
Có những ngày ảm đạm và buồn hiu
Thu mình lại 1 góc, ngồi bên biển trời chiều
Chợt cảm thấy trong tim, một chút thiếu
Chắc có lẽ rằng mình đã lỡ yêu...

Chiều nay biển dội sóng,
Tự hỏi có ai nhớ ta không?
Hoàng hôn đổ sắc màu rực hồng
Biển trời chiều ảm đạm vào ngày đông...
...
-Timo-