10:43: Alo Vân hả em?
Dạ vâng ạ.
Chị là Tâm - gọi đến từ RC nè. Chị gọi để thông báo...
Mình đỗ. Ròng rã. 2 tháng. 5 vòng. 16 mail. 3 ngày nghỉ. 
Aptitude Test outsource Talegent. Assessment Camp kiến thức tổng thể trong Retail: Supply Chain, MKT, HR, Finance, Operation & Construction. Và mọi thứ kết thúc bằng Case study + slide trình bày vỏn vẹn 60' - Omni - channel. 
Trải nghiệm tuyển dụng của mình ở RC là một điểm 9.5 "tròn trĩnh" - chỉ thiếu 0.5 (room for further improvement). Việc HR luôn rõ ràng trong timeline là điểm cộng rất lớn trong vô số những chương trình tuyển MT "nói Không với mail báo Loại" với ứng viên hiện nay. 
Ngay cả trong cuộc gọi điện thông báo chúc mừng pass tuyển dụng, HR của RC cũng chuyên nghiệp brief lại về program, performance review và package. 
Từ A-Z, mình hoàn toàn enjoy và cảm thấy satisfied với toàn bộ quá trình tuyển dụng.
Đấy là phần nổi, còn phần chìm.
Mình vẫn đang làm việc tại công ty hiện tại. Thậm chí, mình mới được promote làm market leader vài ngày trước. Và đang trong quá trình cải tổ lại bộ máy của market đó.
Nghe