Mình đang có 1 công việc kinh doanh vật liệu xây dựng.Bỏ qua các chi phí + sự cố ngoài lề mỗi tháng sẽ kiếm được từ 150 - 180 tr, dao động trong khoảng đó.Nhưng do chi phí đầu tư ban đầu không có nên phải đi vay các nguồn tín dụng đen + vay lãi  xuất cao nên tiền lãi hàng tháng là xấp xỉ 150tr. Ai có ý tưởng gì chỉ giúp mình hoặc là bán cả trả nợ dư lại 1 ít.hoặc tiếp tục làm, hoặc tiếp tục vay thêm đầu tư  ?