Kế toán là một công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều trí tuệ và kinh nghiệm. Là một người kế toán, bạn sẽ thường xuyên sẽ phải xử lý những nghiệp vụ rất khó khăn như: Hạch toán, lên sổ sách kế toán; Tính thuế và kê khai thuế; Lập báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính;
Thực hành kế toán trên các phần mềm kế toán HTKK, Excel, Misa,… Chính vì vậy việc chuẩn bị các tài liệu kế toán để tự học và làm việc trở nên vô cùng cần thiết. Dưới đây là những tài liệu cần thiết đối với một kế toán viên được sắp xếp một cách hệ thống và khoa học, mời bạn đọc tham khảo: 

1, Tài liệu nguyên lý kế toán

Là những kiến thức căn bản mà một kế toán viên cần biết, bao gồm mẫu hóa đơn, chứng từ, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên những tài liệu này thường sẽ bị lạc hậu sau 1 vài năm do những quy định mới được nhà nước ban hành nên các kế toán viên cần liên tục cập nhật, bao gồm:
Các nguyên tắc kế toán cơ bản, quy định về chứng từ kế toán,…
Cách định khoản từng phần hành kế toán như kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi, kế toán tạm ứng, kế toán thanh toán, kế toán nguyên vật liệu, kế toán CCDC, TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh,…
Nguyên tắc xác định giá trị sản phẩm, NVL nhập kho, giá trị sản phẩm, hàng hóa xuất kho, các phương pháp tính giá thành sản phẩm,…
Mẫu biểu một số chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, báo cáo tài chính,…

2, Tài liệu thực hành kế toán tổng hợp

Phần tài liệu thực hành này là tổng hợp những kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giải quyết các vấn đề mà bạn thường gặp phải khi làm kế toán tổng hợp ở bất cứ loại hình doanh nghiệp nào đã được các kế toán trưởng thống kê lại và gợi ý cách giải quyết theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
Các công việc của kế toán tổng hợp, kế toán thuế phải làm hàng ngày,  tháng, quý, năm
Hướng dẫn chi tiết cách lập và nộp tờ khai thuế hàng tháng, quý
Hướng dẫn chi tiết cách xử lý quỹ tiền ảo, hàng tồn kho âm,…
Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp: cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, thu nhập được miễn thuế,…
Tài liệu về thuế TNCN, cá nhân làm việc hai nơi, lao động thời vụ,…
Các mẫu biểu thực tế nội bộ như quy chế tài chính, mẫu bảng lương, mẫu hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,…

3, Tài liệu về kế toán tổng hợp trên Excel

Những tài liệu tự học về kế toán tổng hợp trên Excel sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình làm việc:
Hướng dẫn các hàm thường gặp trong kế toán Excel: hàm if, sumif, subtotal, vlookup…
Chia sẻ một số mẫu biểu kế toán bằng Excel như mẫu bảng lương, mẫu hợp đồng lao động, mẫu sổ kế toán,… và hướng dẫn cách lập các mẫu biểu đó.

4, Tài liệu về các quy định pháp luật liên quan hiện hành

Phần này sẽ bao gồm các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề trong ngành kế toán được cập nhật hằng năm, giúp các bạn tránh khỏi những sai phạm không đáng có.