Trong suốt những giờ đồng hồ cô độc và dài lê thê, tôi để tâm trí mình tái hiện lại tất cả những bất công, những tiêu cực, những xui xẻo đã xảy ra trong đời rồi chọn chịu đựng một mình.
Cô độc và cô đơn giống nhau ở chỗ: cả hai đều đeo mặt nạ.
Người cô độc, đeo mặt nạ, để bảo vệ bản thân giữa những người lạ.
Người cô đơn, đeo mặt nạ, để bảo vệ bản thân giữa những người quen.
Người cô độc chưa chắc sẽ cô đơn.
Nhưng, người cô đơn sẽ luôn giữ mình cô độc.
Đến cùng, nếu được lựa chọn, chẳng ai muốn đeo mặt nạ để sống.
@_nlinn