“Ngày nay, thị trường ABC đang bị … .Do đó, Brand … được phát triển để giải quyết nhu cầu này.” - Đây là một mệnh đề phổ biến trong việc thuyết trình kế hoạch Marketing. Tuy nhiên, vô tình mệnh đề này cũng gây ra một chứng ảo tưởng mà tôi thường gọi đùa là: “Ảo tưởng vấn đề - giải pháp”

Vấn đề “Ảo tưởng vấn đề - giải pháp ”

“Ngày nay, thị trường ABC đang bị … .Do đó, Brand … được phát triển để giải quyết nhu cầu này.” - Đây là một mệnh đề phổ biến trong việc thuyết trình kế hoạch Marketing. Tuy nhiên, vô tình mệnh đề này cũng gây ra một chứng ảo tưởng mà tôi thường gọi đùa là: “Ảo tưởng giải pháp”
Trên thực tế, việc xác định thị trường cần gì là rất quan trọng. Điều này càng trở nên quan trọng hơn với các doanh nghiệp - tổ chức có hoài bão lớn, vượt xa khỏi mong muốn kiếm tiền thuần túy. Tuy nhiên, nếu mắc lỗi từ quá trình xác định vấn đề ban đầu, marketer sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong tương lai.

Về ảo tưởng “Vấn Đề”

Quay trở lại với mệnh đề “Thị trường bị …, Brand … có giải pháp …”. Câu hỏi lần lượt được đặt ra là:
1. Tại sao ta biết thị trường đang thiếu, hoặc đang gặp vấn đề đó?
2. Nếu vấn đề đó đang tồn tại, liệu khách hàng có biết về vấn đề đó hay chưa? 2a. Nếu thị trường vẫn chưa biết nó gặp vấn đề đó, làm sao để ta biết rằng thị trường cần giải quyết vấn đề ấy?
3. Nếu khách hàng và thị trường đã biết về vấn đề đó, tại sao vẫn chưa có ai làm?
Một số câu hỏi mở rộng:
1. Nếu thị trường đang gặp vấn đề, mà thị trường cũng không nhận ra nó đang gặp vấn đề, có khi nào là do vấn đề ấy người ta chẳng quan tâm hay không?
Nếu chưa thể làm rõ được rằng liệu cái “problems” mà ta đang tìm cách giải quyết đó, nó có thực sự đáng để giải quyết hay không, doanh nghiệp hay marketer sẽ rất dễ rơi vào trạng thái “phê pha” do nghĩ rằng bản thân đã đi trước thời đại.

Về ảo tưởng “Giải pháp”

Trên thực tế, sau khi đã dựng lên một vấn đề ảo tưởng, người ta đương nhiên đã có một kế hoạch chuẩn chỉ chi tiết về giải pháp cho vấn đề ấy. Giống như một người tự ra một câu đố hóc búa và rồi tự đắc ý vì chỉ họ mới biết lời giải.
Các “giải pháp” được viết ra sau đó thực chất chỉ đóng vai trò là làm “nghiêm trọng hóa” các vấn đề đã được nêu ra từ trước. “Giải pháp” ở đây là những thứ được đo ni đóng giày cho các vấn đề tự nêu trên.
Shin: Đố mẹ biết, cái gì 3 mắt 1 chân?
Mẹ: Cái đèn giao thông chứ gì?
Shin: Sai bét! Con quái vật 3 mắt 1 chân
Shin: Đố mẹ biết, cái gì 3 mắt 1 chân? Mẹ: Cái đèn giao thông chứ gì? Shin: Sai bét! Con quái vật 3 mắt 1 chân

Vài lời kết

Marketing hay Content Marketing là giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Marketing đôi khi có thể lấn lướt sang cả vai trò của mảng vận hành và kinh doanh, nếu như phía kinh doanh - vận hành không làm tốt vai trò của họ.
Các vấn đề Marketing đao to búa lớn, với vấn đề và giải pháp được trình bày rõ ràng trong các case-study, trên thực tế là những case-study hoàn toàn chính xác, nhưng chưa phù hợp với đối tượng marketer trẻ tuổi.
Bởi lẽ, các chiến lược marketing kể trên ấy là để dành cho những business có hoài bão rất lớn, và bản thân các business đó cũng đã hoàn tất mọi việc ở thị trường hiện tại. Marketing khi đó đóng vai trò là mũi nhọn tấn công vào thị trường tương lai, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề hiện tại của tổ chức.
Chung quy lại, các Marketer thiếu một hệ thống và cũng thiếu một mindset để kiểm chứng lại những vấn đề (problems) mà bản thân marketer trông thấy.