Chuyện là bữa U23 Việt Nam ấy. Ối phải nói đó là cái trend mạnh bất tử luôn. Trend đúng chất là tự nhiên mà vươn lên một cách khác biệt. Theo mình thấy là vậy. Cơ bản một phần cũng vì mấy bạn thực sự giỏi, tài năng và đam mê nữa nhưng thật theo mình nó nỗi như vậy vì U23 là câu chuyện của chung câu chuyện mang tầm vóc đất nước và nói nôm na là niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Nên cái gì cứ theo trend nó cũng lên vụt vụt.
 Ừ thì ai cũng vui ai cũng hãnh diện vì một cái chung. Mình cũng vậy. Nhưng vì nó mạnh quá nên những cái cũng là dân tộc cũng là đất nước người ta lại bị quên một tí. Như chuyện #SaveSơnĐoòng chẳng hạn. Thật ra bây giờ báo chí vẫn là U23 Việt Nam nhà nhà vẫn Hải, Dũng, Trường.... Thì cái Save Sơn Đoòng công nhận nó chẳng thể ngoi ngóp mạnh được trong cái thế giới ấy nữa. 
Mình chẳng có ý phê phán nhưng ý mình muốn nói ở đây là câu chuyện truyền thông đôi khi có cân đo đong đếm cho lắm cũng mà chẳng có ra gì đâu. Tự nhiên mà lên thế mà hay. Đúng câu hữu xạ tự nhiên hương. Mà hệ luỵ cũng lớn vì nó lớn qua đâm ra mấy sự việc cần mọi người góp tiếng nói không thể nhảy được. Save son đoong bị xui nhẹ. 
 Nhưng không sao, vì báo cáo của UNESCO, trang 77 nêu rõ: "request the State Party to permanently cancel plans of the cable car development." (đề nghị chính phủ [Việt Nam] hủy bỏ VĨNH VIỄN các dự án phát triển cáp treo) . Mong là hũy bỏ VĨNH VIỄN . 
Nguồn : Sưu tập