Gần đây có rất nhiều thầy chùa và các hội nhóm "từ thiện" lập ra để kêu gọi tiền xây chùa đúc chuông, phóng sinh tạo phúc... Có những bài viết còn chạy quảng cáo nữa. Hình tướng vậy thôi, mình soi tâm mấy người đó thấy đen sì à. Sư tham, sư hổ mang rất nhiều. Ai chịu khó đọc tin, nghe báo đài nhiều sẽ hiểu. Đó là tham phúc chứ không phải tạo phúc. Tham thì thâm, nghiệp đổ về ráng chịu. Tưởng là cộng phúc, bản chất là chia nghiệp cùng nhau.
Giờ sư nào cũng muốn xây chùa, bên thiên chúa thì muốn xây nhà thờ, bên mẫu thì xây đền điện xây phủ... Kẻ nào cũng bảo tu ở tâm mà sao toàn đi kêu gọi, vẽ ra mấy thứ dự án hình tướng như vậy? Thế mới nói người hiểu phật kính phật thì nhiều, nhưng hành theo phật thì chẳng có bao nhiêu. Mới 3 cái đạo thôi mà cứ xây riết như vậy, thóc đâu mà đãi gà rừng? Có gì dùng nấy là thuận tự nhiên.
Còn có những hội nhóm được lập ra, tin họ đăng lên nhằm trục lợi về hình ảnh thương tâm của những mảnh đời nào đó, rồi lừa đảo làm của riêng nữa nên mọi người chia sẻ ra càng nhiều mà chưa xác nhận chuyện đó thế nào sẽ vô tình tiếp tay cho những chuyện như thế.
Đừng nghĩ mình làm thế là đang giúp họ. Sự thật mình đang gieo nghiệp mà mình cứ nghĩ mình sống rất tốt chia sẻ làm điều tốt mà nghiệp lực đổ về. Lúc đó lại quay qua than thân trách phận sao ăn ở tốt làm điều tốt chia sẻ giúp người, phóng sinh thả cá xây chùa đúc chuông mà gặp chuyện không tốt. Mỗi người chưa nhận định được những chuyện này nên càng ngày càng lênh láng ra, là yêu thương mù quáng, yêu thương sai cách. Kẻ tà tâm dùng mạng xã hội để trục lợi, thầy bà càng ngày càng nhiều nói đạo lý rồi chia sẻ các bài viết này thì nhiều, mấy ai biết được những việc vô tình tạo nghiệp lực cho bản thân như thế.
Con dân cứ nhìn hình tướng hay vào trang cá nhân thấy họ chia sẻ phật pháp hay các vấn đề từ thiện nhiều rồi lại thương cảm, chia sẻ ra cho mọi người biết hay làm theo thì vô tình đang gieo nghiệp lực cho chính bản thân mình. Và khi vỡ ra, sự thật được phơi bày ra con dân nghĩ thế là xong, thật sự không có đâu. Vẫn phải chịu nghiệp chung với những gì đã gieo ra và những người hay tin vào hình tướng cũng có bài học riêng của mình mà từ thiện cho hợp lý.
Đi chùa cho thoải mái cứ đi. Còn đi cầu xin thì thôi ở nhà ngủ cho khỏe. "Con đi chùa chỉ cầu bình an thôi?" Không có đâu, tâm mình an chỉ khi mắc ở đâu gỡ ở đó. Mắc công việc thì giải quyết công việc, mắc gia đình thì giải quyết gia đình, mắc tình cảm thì giải quyết chuyện tình cảm... Chứ không phải mình cãi nhau với chồng xong lên chùa cầu bình an. Không có đâu, quay lại mà đối diện với cuộc sống, mở mắt ra mà sống thật với bản thân. Đối diện được thì sẽ vượt qua được.
Chúc cả nhà ngày mới tỉnh thức, an lạc từ tâm!
~ Nguồn: Trần Quốc Anh - Thuận Tự Nhiên ~