Từ chân dung khách hàng đến ý tưởng

Mô hình 3W
Who: Sử dụng những cụm từ ngắn để mô tả rõ ràng nhất độc giả: có thể là người mua, họ sống ở đâu, là nam hay nữ, họ là người dùng hay là người ảnh hưởng,..What: Ghi ra toàn bộ những sở thích chung của nhóm đối tượng này, kể cả những sở thích không liên quan đến sản phẩm cũng ghi ra. Càng ghi ra nhiều gạch đầu dòng càng tốt.Why: Ghi những yếu tố mà người khách hàng phân phân, nghĩ đến khi ra quyết định lựa chọn sản phẩm. Tại sao họ chọn sản phẩm này mà không phải sản phẩm kia.
Vd: 3W bán khóa học
Who: Chủ Doanh nghiệp mua học, sinh viên, nhân viên marketing, chủ doanh nghiệp ở HN mua tự học,…What: Lợi nhuận, thương hiệu, trở thành sếp tốt, thích trở thành doanh nhân thành đạt,….Why: Dựa vào Feedback thực tế, nhiều thực hành, danh tiếng giảng viên, chi phí,…(sắp xếp giảm dần yếu tố mà họ quan tâm)
Nguyên tắc tối thượng: Độc giải thích cái gì thì mình phải viết về cái đó.
What: Nếu người ta quan tâm lợi nhuận, thì mình phải viết về lợi nhuận, nếu nta quan tâm trở thành người sếp tốt thì hãy bắt đầu viết làm cách nào để trở thành 1 người sếp tốt,…(tất cả những gì mà người ta quan tâm, thì mình đều lấy ý tưởng để viết quảng cáo)
Why: Nếu người ta quan tâm nhất tới vấn đề nào, thì mình phải cho vào bài viết để làm yếu tố chốt đơn. Nếu người chủ doanh nghiệp quan tâm vấn đề thực hành, thì trong bài viết chứng minh khóa học của bạn thiên về tư duy, dạy cực dễ về tư duy. Nhưng nếu viết quảng cáo cho 1 người sinh viên, mới đi làm, yếu tố nta quan tâm là chi phí. Thì trong bài viết cta phải nhấn mạnh vào các yếu tố chi phí, giảm giá, khuyến mại,…
Tóm lại: Phần What chính là phần ý tưởng để viết câu chuyện, ý tưởng để viết phần đầu quảng cáo, tiêu đề quảng cáo. Phần Why là phần ý tưởng để viết phần giữa và phần cuối, chốt đơn.
Xong!