Hướng dẫn Hack Hợp đồng thông minh bằng tiếng Việt
https://viblo.asia/p/blockchain-hacking-smart-contract-with-ethernaut-ctf-part-1-bWrZnN8pZxw
Và một điều được coi như "sống còn" của sự hoàn thiện: đó chính là tính bảo mật. Đối với bất kỳ sản phẩm nào, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần một lần xảy ra sự cố bảo mật thôi, cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một hệ thống. Blockchaincũng vậy, nó chưa hoàn hảo, và vẫn còn những lỗi bảo mật tiềm ẩn, cả trong kiến trúc Blockchain lẫn trong những đoạn code của các ứng dụng trên nền tảng này.
Trong bài này, chúng ta sẽ đi qua một số lỗi bảo mật của các smart contract trên nền tảng Ethereum thông qua một CTF games của Zeppelin - một hãng rất nổi tiếng hiện nay trong xây dựng các solutions cho smart contract. CTF này có tên là The Ethernaut - nội dung chủ đạo là hacking smart contract.
https://ethernaut.zeppelin.solutions/


Nhật ký hacker
Hướng dẫn tạo Block chain
https://viblo.asia/p/phan-1-tu-tao-ra-mot-cong-nghe-blockchain-cua-rieng-minh-4P856031ZY3

Tiểu sử của việc hack Ethereum
Trang Hack Block chain
Cách chống hack
If you want to use cryptocurrency without getting hacked then you need to both create your wallets and make your transactions entirely OFFLINE.