Cuộc đời vẫn đẹp sao
Cv Thống Nhất, giao thừa 2021
Tình yêu đang tuổi lớn
Xa đâu mà chẳng gần
Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
...
U mê điều không thể
Vọng tưởng lại thực tại
Tủm tỉm cúi đầu nghe
Ồn ào bên ngực trái

Dần dà bận đổi thay
Lo âu không khỏi giấu
Liệu bình yên nhỏ này
Duy trì được bao lâu?
(11.2.2021)
Dar.White.Kiss