#Tô Mít
- Ui ui dạo này thấy bảng chữ cái của giáo sư nổi tiếng quá. Nhưng không biết các bạn ở đây có thích bảng chữ cái này hay không.
Tớ thấy chẳng thích gì, nó khó xài hơn teencode và tớ thích dùng ngôn ngữ thuần Việt hơn. Vả lại bảng chữ cái này cũng chẳng "chong xáng" gì mấy :vvv
- Theo các cậu thì sao?