Trong cuộc sống, mỗi người, CHẮC CHẮN ai cũng có những phút giây chán nản và mệt mỏi. Chán công việc, Chán tình cảm, CHÁN vì CHÁN, vân... vân. 
Nếu bạn có thể vượt qua được sự chán đó thì... TỐT nhưng trong trường hợp còn lại, nếu bạn cứ để sự chán đó mài mòn, xâm chiếm thì cuối cùng nó sẽ kéo bạn xuống vực sâu của sự trầm cảm.  Vậy thì rõ ràng là chúng ta phải học cách kiểm soát nó, đúng không?! 
Trong Video là 4 bước vượt qua CHÁN NẢN mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người để tất cả chúng ta đều có thể lãnh đạo được chính mình. Từ đó phát triển cuộc sống, phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn.