Bạn làm được gì năm nay?

Thấy cái meme trên facebook lôi vào đây xem anh em làm được gì rồi nào :3


#teamvôdụngvcđ #ếulàmđượcgìchođời #nghèonhưcờhó16
2481 lượt xem
16
8
8 bình luận