Ngày hôm qua
Đã ở lại mặt trời một điểm tối
Và ngày hôm nay
Có lẽ cũng thế
Cho đến khi tất cả ánh sáng
Bung ra khỏi thực tại
Thế giới này sẽ thực sự kết thúc
Khi mà tất cả điểm tối
Cùng nhau hợp lại một điểm
một điểm tròn lớn khác - mặt trời
Dù hi vọng hoặc không
Thế giới từ tro tàn kết thúc vẫn sẽ bay lên cột khói của những nhiệm mầu mới
Anh sẽ tới tìm em
Dù mọi chân trời góc bể
Như la bàn của cuộc đời anh vẫn chỉ luôn lẳng lặng hướng về - 
một vùng sáng ấy

Không có số phận nào bị đánh cắp bởi tình yêu mà phải chịu hình phạt đóng băng của thời gian
Thế giới sẽ vĩnh cửu chìm vào ý thức của hai phần linh hồn nối liền không thể tách rời nhau

Trước khi tất cả mọi điểm tối đằng sau lưng ta mở mắt dậy
Anh muốn được cùng em hít thở thật sâu và hôn...