Bài thơ số 1

người cầm viết
các bạn phải quên mau
những gì mình đã viết
vào hôm qua
các bạn phải quên mau những gì mình đã viết
vào hôm qua
như quên mau một thứ tình yêu
đã từng là duy nhất
và hãy sống thật trọn vẹn 
cho những gì mình sắp sửa viết
vào hôm nay
trước khi một bông hoa mới
lại ra đời...
10
813 lượt xem
10
0
0 bình luận