Tôi không thích các chương trình truyền hình thực tế bởi sự sắp đặt của nó quá nhiều. Tuy nhiên, ngoại lệ bao giờ cũng có. Shark Tank VN không phải lúc nào cũng hấp dẫn nhưng đâu đó xuất hiện những điều bất ngờ. Bạn có bất ngờ không khi những bài học đầu tư mà chúng ta luôn tìm kiếm lại chình ình ở một chương trình đại chúng. Đó là bài học về vòng tròn hiểu biết nổi tiếng của Warrent Buffet hay Charlie Munger. Là bài học về biên an toàn khi đầu tư. Về sự quyết đoán khi bạn nhìn thấy cơ hội để nắm bắt lấy nó. Và cuối cùng, cái tôi thật sự ấn tượng là sự hiểu biết của một nhà đầu tư. Bạn phải luôn sẵn sàng học hỏi mọi thứ. Một nhà điều hành công ty địa ốc cũng hiểu biết về plasma trong lĩnh vực y tế. Bạn có bất ngờ không? Tôi chưa từng thấy một lĩnh vực nào mà những người làm trong lĩnh vực đó ham học hỏi hơn kinh doanh và đầu tư. Họ học mỗi ngày và khao khát trong họ luôn cháy bỏng. Bạn thì sao ? Bạn học được gì từ chương trình này. Hãy chia sẻ để mọi người cùng thảo luận nhé.