Gọi nắng
Hong giọt nước mắt sớm qua
Hong những ưu tư dần già
Đón nhành hoa xuân mới nhú
Tiếc thương gì chuyện người đã đi xa

Gọi mưa
Ngắm trời cao, lưa thưa hạt rơi xuống
Ngắm những ngày mang gì đâu oan uổng
Ấy chút hương nồng thơm vừa nhú
Nỡ nhạt mùi theo những hạt mưa rơi

À ơi
Tiếng mẹ ru êm đềm quá
Cớ ngàn đau thương khó tả
Xuyên đất trời, xuyên ngàn cõi dưng dưng
Gém cơn đau, à ơi, về trong lòng mẹ.

Image result for à ơi