mình cứ tảng lờ đi
một tháng, một năm... và nhiều năm sắp tới
em đã quen với những ngày như thế
không phone calls, không tin tức về nhau
đừng gọi hỏi thăm mấy mẩu chuyện không đâu
" em có khỏe không ?" " " dạo này em vẫn ổn?"
Đừng khiến em càng trở nên hỗn độn
Với mớ bòng bong chẳng thể gọi là yêu
Ta quen nhau cứ ngỡ là đủ nhiều
Nhưng xa rồi mới biết
                                           chưa một ngày nào trao con tim trọn vẹn
Anh với em chỉ là câu lỗi hẹn
còn với anh, em không thể gọi là nhà
Giữa chúng ta chẳng còn điểm giao hòa
 Cắt nhau rồi
                                đi về hai hướng khác
Lần cuối cùng xin khắc tên người lên cát
Để sóng đêm cuốn đi mãi
                                           kí ức không màu...!
                                                                                       2020
..................................................................................................................................
                                                                                     18/2/21
                                                                                     THE...40'