11:30 PM
Định viết dài lắm nhưng mà thôi , viết tí để ngủ mai còn phải đi chợ mua miếng ba chỉ ngon nhất nữa :) .
Nhiều lúc nghĩ mọi thứ thật đơn giản nhưng mà nó lại đơn giản không tưởng và đôi lúc biết nó khó nhưng mà không thể ngờ nó lại khó một cách kinh cmn khủng.  Đôi khi chỉ muốn tìm một nơi nhẹ nhàng yên bình để sống nhưng mà thế thì lại quá dễ mà lắm lúc muốn làm một cái gì đó lớn lao nhưng mà cảm thấy mình lại đéo đủ tuổi " à mình tuổi trâu mà " cũng  nghĩ như một nhà hiền triết đại tài luôn lo về tương lai của nhân loại mặc dù tương lai mình còn đang mịt mù , người ta gọi thế là bao đồng.  
Cũng chả biết vừa rồi mình đã viết gì nữa , chắc là sắp tự kỷ cũng nên. Fk me..