Đâu phải chỉ có mỗi lịch sử mới có phim tài liệu, lập trình viên chúng ta cũng có một số bộ phim tài liệu về công ty cũng như công nghệ phổ biến trên thế giới.
Ai có hững thú thì thử vào xem nhé!
1. Vue.js: The Documentary
2. Terms and Conditions May Apply (2013)
3. GraphQL: The Documentary (2019)
4. Indie Game: The Movie (2012)
5. Elixir: Mini-Documentary (2018)
6. We are Legion (2012)
7. The Internet’s Own Boy (2014)
8. Coding Bootcamp Documentary (2021)
9. Startup.com (2001)
10. Silicon Cowboys (2016)
11. Code Rush (2000)
12. Pirates of Silicon Valley (1999)
13. Ember.js: The Documentary (2019)