đáng lẽ chúng ta nên học triết học và tâm lý học trước khi học các ngành khác, trước khi chúng ta học cái gì chúng ta phải biết đối tượng nghiên cứu của nó là gì(và đừng để người khác nhắc nhở về nhiệm vụ của mình vì mình có lòng tự trọng)
- triết học cũng là 1 ngành khoa học nói chung nghiên cứu 1 đối tượng cụ thể. như hóa học nghiên cứu vật chất, sinh học nghiên cứu sự sống..., còn triết học đối tượng nghiên cứu là tự nhiên xã hội và tư duy của con người
-coi triết học như gốc cây thì các ngành khoa học khác như lá và cành
-vấn đề cơ bản nhất của triết học là mối liên hệ giữa tư duy và tồn tại hay còn có thể gọi là mối quan hệ giữa vật chất và tri thức
-vấn đề cơ bản của triết học có tính 2 mặt: cái nào có trc cái nào có sau và cái nào quyết định cái nào(vật chất có trc là ng theo chủ nghĩa duy vật, còn ngược lại thì theo chủ nghĩa duy tâm, còn theo 2 cái tồn tại song song thì chủ nghĩa nhị nguyên nhưng đây cũng có thể coi là 1 nhánh của chủ nghĩa duy tâm, 2 trg phái duy vật và duy tâm đối nghịch nhau), con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không.
-chủ nghĩa duy vật trãi qua 3 hình thức cơ bản
+hình thức thứ nhất chủ nghĩa chất phát thời cổ đại, chủ nghĩa siêu hình tk18, thời kì 3 chủ nghĩa duy vật biện chứng
cổ đại: nguyên tử
-duy tâm: duy tâm khách quan(thần linh) và duy tâm chủ quan(ý thức con ng có trước)
-sự sáng tạo con người thực ra là sự phát triển của cái cũ cái có trước, con người là động vật sáng tạo là sáng tạo vô hạn nhưng sáng tạo có cơ sở
cái bàn cải tiến nhiều ngàn năm
-vật chất là phạm trù triết học nhằm để chỉ hiện tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác được con người chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác
-vận động có vận động cơ học, lý, hóa, sinh xã hội
-không gian có 3 chiều: chiều dài, rộng, cao thời gian có 1 chiều thời đi từ quá khứ đến tương lai.
-lý thuyết big bang cho rằng thời gian và không gian có điểm khởi đầu điểm kì dị, không gian và thời gian sinh ra từ vụ nổ big bang đó
-tính thống nhất của vật chất của thế giới
-nguồn gốc của ý thức: tại sao con người có ý thức
+nguồn gốc tự nhiên: bộ não+ sự phản ánh(lý, hóa, sinh, tâm lý(buồn, vui, dẫn giữ, lo sợ), phản ánh năng động và sáng tạo) của thế giới khách quan đến bộ não(nó không trực tiếp đến bộ não mà nó tác động trực tiếp đến các khách quan)
+nguồn gốc xã hội: quá trình lao động
-bản chất của ý thức: ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan ví dụ: có người nói công nghệ thông tin dễ có ng nói công nghệ thông tin khó
+ý thức mang bản chất xã hội: con người muốn có ý thức người con người phải có quan hệ với con người khác
-mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: vật chất quyết định đến nguồn gốc của ý thức, vật chất đến nội dung, bản chất và biến đổi phát triển của ý thức.
+ý thức của con người có tính độc lập tương đối, và có khả năng tác động trở lại ý thức, ý thức không tác động trực tiếp đến thế giới vật chất nó muốn tác động đến thế giới vật chất phải thông qua con người
+ý nghĩa về mặt phương pháp luận:từ mối quan hệ vật chất quyết định ý thức trong hoạt động nhận thức và thực tiễn con người phải xuất phát từ thực tế khách quan tôn trọng khách quan từ đó tránh căn bệnh chủ quan duy ý chí. cái gì cũng phải xuất phát từ thực tế không thể ảo tưởng hay tưởng tượng ra mà không có cơ sở thực tế