logo
Hải Võ @vohunghai123
Nhận ra bao lâu nay vấn đề của mình là nghĩ quá bé, đã đến lúc nghĩ lớn, mơ lớn rồi. Đã xác định được con đường sẽ đi, và mỗi ngày vẫn đang tiến lên. Ghé thăm blog của mình tại http://www.taynao.club/
17 Spiders