logo
Thầy giáo Hưng @hocbaionha
Thầy giáo hiền lành, đẹp trai, trong sáng, giỏi làm Toán. Đứa nào cãi thầy cho 0 điểm về chỗ.
66 Followers
165 Spiders