Sao em giữ thành phố trong đôi mắt?
Thành phố mưa, mắt em cũng ướt nhòe
Sao em để con tim em đau thắt?
Chỉ thở dài chứ không nói ai nghe.
Cớ sao tự trói mình bằng xích sắt?
Em tự mình hứng chịu những khắt khe.
Cớ sao lệ lại tuôn nơi khoé mắt?
Chỉ thở dài không nói, ai nghe?
Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Adela.