Con người toàn làm đều vô nghĩa
Nhưng chúng ta mê mẫn những điều ấy
Chẳng hạn đặt đóng sách chồng lên nhau, nhìn thích mắt,
Hay cố gắng nghĩ ra thêm nhiều ví dụ hơn cho một ý tưởng mà tôi tưởng là hay ho, 
Tự phê.
Kết thúc ở đây cho rồi.