- tôi viết ra những điều này mong những cao nhân có thể chỉ lối
+tôi là 1 con người rất yêu toán học vật lý và hóa học, tôi nhớ hồi tôi còn học phổ thông tôi có thể dành 10 ngày chỉ để nghiên cứu 1 bài toán, đi đến nơi nào trong toán học tôi đều cảm thấy vui khi được tiếp xúc với các con số được tư duy, nhưng tôi không hiểu sao tôi không thích lập trình lắm, đáng lẽ nó có kiến thức nền từ môn toán thì tôi phải thích chứ, dần đây việc lập trình càng trở nên hơi nhàm chán đối với tôi, có thể vì mình mất gốc gì đó trong lập trình chăng có lẽ tôi phải đập hết các kiến thức lập trình trong 4 năm qua để xây nó lại từ đầu, vẽ lại bức tranh mà tôi có thể tư duy liên kết, có lẽ tôi sẽ ghi lại từng dòng trong các cuốn sách mà tôi đã đọc về lập trình để từ từ suy ngẫm
-hồi trước tôi học rất giỏi hóa nên dù có là đề thi học sinh giỏi bây giờ tôi đọc lai dù không giải được nữa nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, mà văn mình nhìn thấy rất kinh khủng
- thế nên khi đi vào 1 vấn đề mới thì phải đi từ dễ đến khó để cho học sinh làm quen và yêu nó và hình thành tính dẻo trong não bộ, mà 1 khi học sinh không đi học 1 ngày thôi sẽ mất gốc trường học là nơi dạy nhưng không hướng đối tượng 1 học sinh cụ thể nên không có chuyện dạy lại dạy bù nên học sinh bắt buộc phải học lại nơi chỗ mình mất gốc ngay nếu không đi về sau càng ngày sẽ cảm thấy khó
https://drive.google.com/file/d/17qk-Il2qitHkMUSM1s8bGV3Ce3w6gGX_/view?fbclid=IwAR0dbyjOcpd9KxG5iD8-TiRQGYH3fmB9xfYCJFG_ragPJzBK9Ppwu8TP5lo