thần nói thật hỏi thần nói dối
- thần có phải là thần nói dối không
-...
thần nói thật hỏi vặn lại
- vậy ngài có phải là thần nói thật không
-phải!
thần nói dối bất lực chịu thua