mối đe doạ thường đáng sợ hơn thứ tạo ra nó
thách đấu với kẻ mạnh hơn không đồng nghĩa với việc bạn được coi là kẻ yếu 
tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, hầu hết là trong mọi trường hợp 
tại sao lại là rest in peace mà không là live in peace 
nhanh hơn nghĩa là chậm hơn, nếu bạn đi sai hướng
bạn sợ tiêu cực, vì đơn giản tiêu cực mà bạn đang có nó chỉ ở lưng chừng, chỉ khi nào bạn đẩy nó đến mức cực đại, bạn sẽ thấy phép màu từ vòng âm dương
sức mạnh không chỉ là những gì bạn có mà còn là những gì kẻ thù nghĩ rằng bạn có