Bần tăng tham gia spiderum đã lâu , vốn là người xuất gia , chỉ thích nằm vùng đọc bài về spiderum. Nhưng cách đây không lâu xuất hiện thí chủ thiện lành Văn Khôi Ngô có viết một bài thống kê về spiderum, nhìn rất chi là này nọ. Bần tăng quyết định xuống núi, bắt trend lên một bài về chủ đề này.
VOTING RACE GIỮA CÁC SPIDER