Đầu tiên, mình muốn làm rõ rằng mình không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực môi trường hay làm việc trong lĩnh vực môi trường. Mình chỉ là một tình nguyện viên trong một lần tham gia dịch "Báo cáo đánh giá 20 năm kiểm soát ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh" (Review of 20 Years' Air Pollution Control in Beijing) của Chương trình Môi trường LHQ, Nairobi, Kenya, phát hành năm 2019. Sau khi tiếp cận với bản Báo cáo, mình nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa tình hình ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh thời điểm cách đây 20 năm và Hà Nội hiện tại, do đó, những phương pháp được đề cập đến trong Báo cáo có thể bằng cách này hay cách khác hữu ích đối với việc cải thiện chất lượng không khí thủ đô chúng ta ở hiện tại và tương lai. Mình chia sẻ lên đây với mong muốn Báo cáo tiếp cận được đến nhiều người hơn nữa, nhất là những người trẻ với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống.
     "Báo cáo đánh giá 20 năm kiểm soát ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh" (Review of 20 Years' Air Pollution Control in Beijing) được Chương trình Môi trường LHQ, Nairobi, Kenya kết hợp với Cục Môi trường và Sinh thái Đô thị Bắc Kinh (BEE) thực hiện với sự tham gia nghiên cứu và phê bình của rất nhiều chuyên gia tới từ Đại học Thanh Hoa, Cục Môi trường và Sinh thái Đô thị Bắc Kinh (BEE), Chương trình Môi trường LHQ, Viện Nghiên cứu và Bảo vệ môi trường đô thị Bắc Kinh, bao gồm những tổng hợp về cuộc chiến chống lại ô nhiễm không khí trong giai đoạn 1998-2017. 
    Báo cáo chia sẻ chi tiết các phương pháp kiểm soát ô nhiễm không khí đối với các nguồn ô nhiễm chính bao gồm các dữ liệu quan trắc, hệ thống quản lý, những chính sách về kinh tế, kỹ thuật, chia sẻ thông tin, đánh giá, kinh nghiệm và kế hoạch trong tương lai.
      Riêng mình cảm thấy báo cáo này rất chi tiết và dễ hiểu, đọc xong cảm thấy cả một bầu trời kiến thức mới về việc bảo vệ môi trường mà mình có thể học được. Dưới đây là đường dẫn Báo cáo mà nhóm Giải pháp vì Môi trường chia sẻ, các bạn có nhu cầu có thể truy cập và tải về để nghiên cứu nhé!
Biên soạn: Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNE)
Biên dịch: Giải pháp vì Môi trường (GPMT)