Đi tìm kho báu
1.Mô tả
Đi tìm kho báu là 1 trò chơi dạng bảng giành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên, được chơi từ 2 đến 4 người.
2. Bàn chơi: là một tấm bản đồ mô tả một mê cũng dẫn tới căn phòng cuối cùng có chứa ruộng khô báu. Ai lấy được khó báu trước là người chiến thắng.
Đường đi từ cửa mẹ cũng đến hòm chứa kho báu được tô màu theo 4 màu sắc ngẫu nhiên: đỏ, lục, vàng, lam.
Tại mỗi ngã ba trong mê cũng có một ô sự kiện. Người chơi khi đi ngang qua đây sẽ được rút 1 thẻ sự kiện.
Hòm khó báu nằm trong 1 căn phòng có 3 cửa. Phải vượt qua cánh cửa này để vào phòng trước khi đến được hòm kho báu.
Một mẫu bàn chơi lớn
Một mẫu bàn chơi lớn
3. Cách chơi.
a. Chuẩn bị:
Mỗi người chơi cần 1 quân cờ đại diện cho mình trong trò chơi. Ban đầu, tất cả người chơi đều đứng ở ô xuất phát.
Hai viên xúc xắc lập phương 6 mặt. Viên 1 tô: đỏ, vàng, lam, lục, đỏ, vàng. Viên 2 tô: lam, lục, đỏ, vàng, lam, lục. Để đảm bảo các màu cân bằng nhau.
Các mảnh bìa nhỏ có đủ 4 màu: đỏ, vàng, lam, lục. Cần khoảng 30 mảnh mỗi máu cho 2 người chơi, 40 mảnh cho 3 người và 50 mạnh cho 4 người. Nên làm các mảnh nhỏ cho dễ cầm.
Các mảnh giấy ghi sự kiện, sau đó gấp lại. Các sự kiện bao gồm:
- bị đá chặn đường
- tặng 1 đá
- tặng 1 thuốc nổ
- tặng mảnh đồ
Các mảnh giấy ghi thử thách, sau đó gấp lại. Các thử thách ghi số lượng các mảnh đồ với số lượng lớn.
mảnh thử thách và các mảnh đồ
mảnh thử thách và các mảnh đồ
b.Quá trình chơi.
- Người chơi đi theo lượt tuần tự.
- Người chơi gieo cả hai viên xúc xắc. Gieo được màu trùng với ô trước mặt thì được đi lên ô đó. Nếu không đi được do không trùng màu (hoặc không muốn đi) thì được nhận mảnh đồ cùng màu với màu xúc xắc vừa gieo.
- Khi đến hoặc đi qua ô sự kiện, rút một lá sự kiện.
- Khi đến cửa hoặc khó báu, rút 1 lá thử thách, nộp đủ số lượng mảnh đồ lá thử thách yêu cầu để vượt qua.
- Trong lượt của mình, người chơi có thể tăng số lượng nước được phép đi bằng cách bỏ ra các mảnh đồ để tăng tốc theo giá quy đổi: 2 mảnh đồ thì được đi 1 ô cùng màu.
4. Đánh giá.
Trò chơi gây nhàm chán ở giai đoạn đầu nhưng kịch tính ở giai đoạn cuối.
Cái khó ở trò chơi này là khâu chuẩn bị ban đầu.