Bạn nghĩ như thế nào về tình thương ?
Một mối quan hệ mập mờ không ai nói rõ với ai đơn giản cả hai bên đều tự hiểu
Tình thương là một mối tình đẹp nhưng là mối tình đau nhất
Tình thương hơn tình bạn nhưng không phải là tình yêu 
Thương không có tư cách ghen
Thương không có tư cách chất vấn 
Thương không có tư cách giận dỗi 
Là thứ tình mập mờ lằng nhằng và đau khổ